fbpx
Soulpath Logo tekst outline

Bekijk deze video om te weten 'hoe' je een shift teweegbrengt in je leven en transformeert

In deze korte video leg ik uit waarom het belangrijk is om je eigen vibratie te leren kennen. Ik leg je uit wat er voor nodig is om je intuïtie aan te scherpen en hoe je van obstakels opportuniteiten maakt om te groeien., hoe we onze wilskracht steeds meer en meer als voertuig van het Hart, van onze Ziel gaan gebruiken.

Dit is niet zomaar iets dat ik even snel bedacht heb.
Het zijn 3 fundamenten in 4 stappen uitgelegd die belangrijk zijn voor onze persoonlijke ontwikkeling onmiddellijk gekoppeld aan ons ondernemerschap (het realiseren van onze dromen, het pad van je ziel te bewandelen).

Ruben Bergmeditatie

Telkens keer op keer zie ik mensen die een tijdje met mij onderweg zijn transmuteren (bv: cellen hernieuwen zich, andere synapsen worden gevormd in de hersenen, DNA wijzigt) waardoor ze steeds meer heel worden. Steeds meer aansluiting vinden bij de weg van hun Hart.

Heling staat voor ‘(weer) heel worden’ en is een algemeen begrip.
Heling werkt aanvullend aan de traditionele geneeskunde en wordt vaak ingezet door mensen die werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.
Het welzijn van de mens wordt bij heling geoptimaliseerd.

Wat is Esoterische Healing?

Ziekte wordt in de esoterische leer beschouwd als een genezingsproces, een onvolmaakt circuit. Het signaal die ze ons geeft dient om onze gedachten te zuiveren en te leven in overeenstemming met de natuurwetten.

De oorzaak van ziekte ligt volgens de esoterische healer besloten in onbalans in de centra, in een geremd ziele leven, emoties, verkeerde gedachten stromingen en verkeerd gebruik van energieën.
Een onbalans in de aanvoer van  levensenergie in het lichaam maakt dat de vitaliteit verzwakt
Esoterische healing is drievoudig evenwicht herstellend dit wilt zeggen op het stoffelijke, het emotionele en het mentale gebied.
Dit wil zeggen: De mogelijkheid om emotioneel en mentaal een evenwicht te ervaren en in contact komen met rust en innerlijke vrijheid in wat er zich in het leven ook aandient.

Deze vorm van heling werkt preventief op het fysieke, mentale en emotionele lichaam.
Esoterische healing toont haar kracht in het behandelen van de mens in haar totaliteit en maakt zo de weg vrij tot de opening met het Goddelijke Zelf.

Wat doen we?
De healer geeft richting aan de pranische energie en laat die doorheen het kanaal bewegen die in rechtstreekse verbinding staat met elk centra en die op hun beurt verbonden zijn met de klieren.
Hierdoor wordt een te lage of te hoge energiestroming terug in evenwicht gebracht wordt.

Wanneer de energietoevoer tot een evenwicht gebracht kan worden resulteert zich dat in het juist functioneren van het ganse organisme zowel op fysiologisch als op psychologisch vlak.

Hoe doe ik dat?
Door begeleiding via mijn stem breng ik je in een subtieler contact met jezelf. Ik luister waar je tegenaan loopt op dit moment in je leven.
Door mijn invoelingsvermogen begeleidt ik je in de ervaring die zich vanuit jouw wenst te ontvouwen. Hier leer je voelen en gaan we afchecken indien je kan toelaten wat er leeft.
Vanuit dit punt maak ik een opening door middel van Esoterische Healing.
Dit zorgt voor een diepgaande heling op alle gebieden. Dit wilt zeggen zowel fysiek, emotioneel, mentaal als energetisch.

Je komt in een diepere waarneming van wie je bent, wat voor jouw belangrijk is, wat je vreugde geeft.
Door dit alles ervaar je een grotere innerlijke rust.

Vanuit die rust durf je helemaal jeZelf te Zijn.

Mijn doel is het brengen naar zelfaanvaarding.

JeZelf zijn en met wat er geleefd wil worden voorbij oordelen, angst en overtuigingen.

Bekijk de testimonials

Scroll to Top