fbpx
Grev-Kafi-Urusvati 21-9

Reünie met het Hogere Zelf

Het Hogere Zelf is de energie die onze ziel nodig heeft om de “juiste”, richting in te gaan. Wat is de juiste richting? Het is de weg recht voorruit zonder obstakels, zonder omleiding.
Elke keer we een innerlijk conflict ervaren verbreekt de verbinding met het Hogere Zelf, onze Goddelijke intelligentie of met ander woorden onze innerlijke stem.
Als het innerlijk conflict niet geheeld is kan er ziekte uit voortkomen die onze manier van denken verandert. Door in verbinding te komen met het Hogere Zelf, vermijden we verkeerde keuzes en ongelukken.

In ons dagelijks leven hebben we soms gewoon flitsen van inspiratie van ons Hogere Zelf. De hereniging geeft je de mogelijkheid om de Waarheid over je leven in het algemeen beter en beter te beleven. Je hebt geen gepieker, je weet wat je te doen staat, je hebt antwoorden, je beschikt over een continuïteit van Wijsheid en bent daarom een goed kanaal voor de Meesters. Je voelt je niet ontgoocheld of ongelukkig.
Dus de hereniging met het Hogere Zelf leidt tot de ideale situatie van permanent contact met de wijsheid die in ons zelf ligt. Er is geen reden om het niet te doen en er zijn veel redenen om het elke dag te doen.”
“Deze techniek komt van de opgestegen meester Hilarion ”

Higher self - the reunion

During this 1-hour healing meditation, in connection with Master Hilarion, we approach the meaning of the term Higher Self, we experience the energy and renew – reunite – reconnect our contact with our Higher Self through a very fast and effective technique. The Meditation will also be given along with details on how it effects us and how it works.
In this Meditation, under the guidance of Master Hilarion, you are transferred and connected to your Higher Self and the point of your Soul in order to receive messages and whatever you need to continue the path of this incarnation.

This may sound out of reality due to the fact that we find difficulty in conceiving and understanding our triple nature, so as to be able to talk about connecting and disconnecting to our Higher Self.
Every time we experience an inner conflict, we disconnect from our divine intelligence, or our inner voice in other words.
If the inner conflict is not healed, an illness may come to make us change our view of life etc.
So the Reunion with our Higher Self  leads to the ideal situation of the permanent contact with the wise that lies in ourselves, avoiding wrong choices and misfortunes.

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll naar top